Ehdot

Yleiset ehdot

Nämä vuokrausta koskevat yleiset ehdot ovat laadittu, jotta Juhlavassa voitaisiin järjestää mahdollisimman onnistuneita tilaisuuksia.

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja sekä korvaamaan vahingot, jotka näistä säännöistä poikkeaminen aiheuttaa.

Vuokrauksesta yleisesti
Juhlavassa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta esim. (juhla, kokous jne) sekä henkilömäärästä sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.

Tilojen vuokraajan tulee olla vähintään 24 -vuotias ellei ole toisin sovittu.

Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti:

Juhlavan kokous/juhlatila sekä yhteyteen kuuluvat tilat.

Vuokraukseen sisältyy oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttö.

Vuokra-aika
Vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti.

Varausmaksu

Varausmaksu on 300 €, jolla vahvistetaan varaus. Varausmaksua ei makseta takaisin tilaisuuden peruuntuessa.

Maksu- ja peruutusehdot

Asiakkaan saatuaan varausvahvistuksen, asiakas huolehtii loppumaksun suorituksesta tapahtumapäivään mennessä.

Varausta on mahdollista siirtää yhden kerran ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan viikkoa ennen tilaisuuden alkamista. Tilaisuuden siirto on maksuton.

Mikäli tilaisuus peruuntuu ja siihen on aikaa alle kuukausi (1 kk), on vuokraajalla oikeus veloittaa vuokrahinta kokonaisuudessaan.

Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Juhlavalla on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada mahdollisesti etukäteen maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Sopimuksen siirto
Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu
Tilavuokraan sisältyy mahdollinen tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon tai miten on sovittu. Vuokranantaja antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja. Omien kalusteiden/laitteiden tuomisesta juhlatilaan on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Kukat, aterimet, koristeet, tarjoiluastiat ja pöytäliinat eivät sisälly tilavuokraan.

Kokoukset
Tilavuokraan sisältyy tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle, kalustus sekä peruskokousvälineet (valkokangas ja videotykki).

Tiloihin tutustuminen
Tiloihin on mahdollista tulla tutustumaan erikseen sovitulla tavalla.

Liikennejärjestelyt
Pysäköintialue sijaitsee tilan edessä ja tilan välittömässä läheisyydessä.

Tiloihin pääsy ja yleinen järjestys
Avain on noudettavissa Juhlavasta erikseen sovittuna aikana. Lisäksi voidaan käyttää erikseen sovittua sisäänpääsykoodia. Vuokralainen vastaa vuokra-ajan päättyessä tilojen lukitsemisesta ja mahdollisen avaimen palauttamisesta. Ylimäärisestä ovenavaamisesta Juhlavan toimesta veloitetaan 50 €, kadonneesta avaimesta 300 €.

Vuokralainen vastaa vuokra- ja järjestelyaikana, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Juhlavan tiloihin. Iltatilaisuuksien osalta aikarajana on klo 24 ellei ole erikseen sovittu. Mahdolliset lisätunnit klo 24-02 välillä 200 € / per alkava tunti. Klo 24 eteenpäin kaikki ulko-ovet on pidettävä suljettuina.

Juhlavalla, sen valtuuttamalla edustajalla tai viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Mikäli häiriökäyttäymistä ilmenee ja paikalle joudotaan hälyttämään poliisi, vartija tai tilan omaa henkilökuntaa veloitetaan tästä 100 €. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokraehtoja ei noudateta.

Ruoka ja juomat
Juhlavassa järjestettävät tilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joissa omat tarjoilut ovat sallittuja. Alkoholijuomien tarjoilu vastikkeetta on sallittu. Juhlavassa ei ole anniskeluoikeuksia, jolloin alkoholin myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen edellyttämää anniskelulupaa. Mikäli anniskelulupaa haetaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä.

Keittiö
Vuokralaisen käytössä on juhlatilan läheisyydessä oleva keittiö. Vuokralainen vastaa keittioön siivouksesta ja järjestyksestä. Tiloissa olevat astiat eivät kuulu vuokraukseen ellei erikseen ole sovittu. Keittiön laitteiden ja pintojen tulee vuokra-ajan päättyessä olla siistit ja puhtaat. Mikäli tästä aiheutuu vuokranantajalle lisätyötä tai astioita/laitteita rikkoutuu tai katoaa, vuokralainen sitoutuu korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon.

Catering-palveluyritys vastaa käyttämänsä keittiön asianmukaisesta käytöstä ja siivoamisesta.

Siivous
Siivousta koskevista aikarajoista sovitaan tapauskohtaisesti vuokrattaessa.

Vuokralainen huolehtii vuokraamiensa tilojen ja ulko-ovien läheisyydessä olevien alueiden siivouksesta (esim. roskat, rekvisiitat, pullot/tölkit, tupakantumpit). Roskat tulee koota jätesäkkeihin ja viedä ulkona oleviin jäteastioihin. Vuokralainen huolehtii tyhjien pullojen/tölkkien kierrätyksestä viemällä ne mukanaan vuokra-ajan päättyessä ellei erikseen ole sovittu. Lisäksi tilassa käytössä olleet kalusteet tulee järjestää takaisin perusmuotoon. Vuokranantaja vastaa lattiapintojen ja wc-tilojen siivoamisesta.

Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee viedä mukanaan kaikki tiloihin tuomansa tavarat. Tilojen tulee olla luovutettaessa takaisin lukittuna sekä sovitussa palautuskunnossa, jotta tiloihin päästään tekemään loppusiivous vuokranantajan toimesta.

Mikäli vuokralaiselta edellytettyä siivousta ei ole tehty sovittuun aikarajaan mennessä, veloitetaan siivouksen laiminlyönnistä 200 €.

Paloturvallisuus ja vesivahingot
Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan terassinpuoleisella piha-alueella siten, ettei siitä aiheudu haittaa. Tupakantumpit laitetaan niille varatuille astioille eikä niitä saa heittää ympäristöön.

Kynttilöiden käyttö sisätiloissa valvottuna on sallittua. Ulkotulia käytettäessä tulee ne sijoittaa vähintään kahden (2) metrin päähän rakenteista ja rakennuksen seinistaä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa kasvillisuudelle tai irtaimistolle. Ulkotulet tulee sammuttaa tilaisuuden päättyessä. Vuokralaisen tulee noudattaa paloturvallisuuden osalta erityistä huolellisuutta.

Tilassa on palohälyttimet, palosammuttimet ja sammutuspeite. Hätäuloskäyntejä on kaksi ja ne on merkitty opastein.

Mahdollisen putkirikon, vuodon tai vesivahingon sattuessa tulee vuokralaisen ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan.

Muuta huomioitavaa
Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Verhoja ei saa poistaa tai siirtää ilman lupaa. Rikkoutuneista rakenteista/kalustosta sekä Juhlavalle aiheutuvasta ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen. Omia kalusteita/laitteita käytettäessä on huolehdittava, etteivät ne vaurioita tilojen rakenteita (seinät, lattiat, katot).